Win-Eos

Win-Eos

نرم افزار WinEos برای آن دسته از مشتریانی که از دستگاه های علم و صنعت استفاده می کنند ولی می خواهند برای محاسبه و کنترل کارکرد از نرم افزار خودشان استفاده کنند طراحی گردیده است. این نرم افزار قادر است با دستگاه های ساعت کارتزنی ، ساعت رستوران و دستگاه گارد ارتباط بر قرار کرده و رکوردهای آنها را تخلیه و در فایل ذخیره نماید. همچنین در نرم افزار فوق این قابلیت دیده شده است که بتواند به انواع بانکهای اطلاعاتی از قبیل MS SQL Server ، Oracle و … متصل شده و بصورت Online رکوردهای تخلیه شده از دستگاه ها را در آنها نیز با فرمت دلخواه کاربر ذخیره نماید.

 •  قابلیت ارتباط با ساعت های حضور و غیاب، رستوران و گارد به صورت کابلی (Single, Multi) و شبکه و مودم

   امکان تعریف اطلاعات پرسنلی کارمندان

   امکان تخلیه اطلاعات به همراه عکس پرسنل

   امکان بازخوانی اطلاعات تخلیه شده ساعت

   ارسال کارت های معتبر ,ارسال پیام, تنظیم آلارم ,تعیین بازه های ورود و خروج و تعیین بازه های فعالیت کارتخوان ساعت های حضور و غیاب

   قابلیت ذخیره اطلاعات تخلیه شده از ساعت بر روی انواع بانک های اطلاعاتی استاندارد و رایج بصورت Online

 • نرم افزار WinEos برای آن دسته از مشتریانی که از دستگاه های علم و صنعت استفاده می کنند ولی می خواهند برای محاسبه و کنترل کارکرد از نرم افزار خودشان استفاده کنند طراحی گردیده است. این نرم افزار قادر است با دستگاه های ساعت کارتزنی ، ساعت رستوران و دستگاه گارد ارتباط بر قرار کرده و رکوردهای آنها را تخلیه و در فایل ذخیره نماید. همچنین در نرم افزار فوق این قابلیت دیده شده است که بتواند به انواع بانکهای اطلاعاتی از قبیل MS SQL Server ، Oracle و … متصل شده و بصورت Online رکوردهای تخلیه شده از دستگاه ها را در آنها نیز با فرمت دلخواه کاربر ذخیره نماید. 

تصاویر محیط برنامه

نوشته شده در: ساعتهای حضور غیاب, محصولات, نرم افزارهای علم و صنعت

ارسال دیدگاه (۰) ↓