سنسور اثر انگشت خاموش بوده و روشن نمیشود .راه حل پیشنهاده چه چیزی هست ؟

جواب تکنو تلفن:

سنسور را فعال کنید. دکمه Setup  سپس 44 را فشار دهید.

ارتباط ساعت و رایانه (کامپیوتر) قطع میباشد

جواب تکنو تلفن:

 1. کنترل کابل ارتباطی

 2. کنترل پورت Com , شبکه

 3. تست Com کامپیوتر

نکاتی جهت افزایش طول عمر باطری ساعت

جواب تکنو تلفن :

برای جلوگیری از خرابی باطری ساعتهای حظور غیاب توصیه میشود بصورت هفتگی ساعت را از برق بکشید تا با باطری کار کند و دشارژ شود.

تنظیم ساعت و تاریخ از روی ساعت های علم و صنعت به چه شکلی است؟

جواب تکنو تلفن :

دکمه های زیر را بترتیب زیر وارد کنید

Enter - روز -ماه -سال - Setup - 1 - 1  

Enter - دقیقه - ساعت- Setup - 1 - 2  

تنظیم ساعت وتاریخ از طریق نرم افزار Win Tas به چه شکل است ؟

پاسخ تکنو تلفن:

 1. ارتباط با ساعت

 2. راست کلیک روی صفحه تخلیه

 3. تنظیم ساعت و تاریخ 

تنظیم ساعت وتاریخ از طریق نرم افزار Win Kart به چه شکل است ؟

پاسخ تکنو تلفن:

 1. از منو ساعت را انتخاب کنید

 2. تست خط ارتباطی را انتخاب کنید

 3. تنظیم ساعت و تاریخ  (قسنت چپ صفحه)

 4. در پایان روی تغییر و بررسی کلیک کنید

تغییر رمز ساعت حضور غیاب علم و صنعت به چه شکل است ؟

پاسخ تکنو تلفن :

دکمه های پنل ساعت را بترتیب زیر فشار دهید

Enter  -  رمزحد اکثر 6 رقمی- Setup 6-1

بر قراری ارتباط با ساعت با نرم افزار Win Tas به چه شکل است ؟

پاسخ تکنو تلفن :

 1. ویژگی های ارتباط با ساعت

 2. انتخاب نوع ارتباط (Com , شبکه)

 3. پیشرفته شناسایی ساعت

 4. تخلیه ساعت : ارتباط با ساعت و تخلیه

ارسال فاکس به چه شیوه است ؟

پاسخ تکنو تلفن:

 1. گذاشتن نامه یا سند مورد نظر داخل فاکس

 2. شمارگیری

 3. دکمه Start  پس از شنیدن سوت مخصوص

کپی با فاکس به چه روشی صورت می پذیرد ؟

پاسخ تکنو تلفن :

گذاشتن نامه یا سند بطوریکه نوشته به طرف دستگاه باشد

انتخاب تعداد کپی 

دکمه Start فشار دهید